Stephen Foster Briggs (Watertown, 4 dë dzèmber 1885 – 16 d'otóber 1976) a l’é stàit n'antrepreneur american avosà për avèj fondà, ansema a Harold Meade Stratton l'indùstria Briggs & Stratton.