Ël Tòrio (sìmbol Th) a l'é col ch’a fa novanta ëd j'element chìmich. Soa massa atòmica a l'é ëd 232,0381 g/mol e soa densità a l'é d'11.724 kg/m³.

Ël Tòrio a l'é stàit dëscoatà dël 1828 dal chìmich svedèis Jöns Jakob Berzelius.