Ël temp a l'é në scalar definì tanme la mzura ëd na sequensa d'eveniment rëspet a 'n dàit inissial sernù ëd fasson arbitraria.

L'unità dë mzura dël temp ant ël sistema antërnassional a l'é ël second.
J'utiss pr'ëmzuré ël temp a son ij cronòmeter.