Tony Blair

Anthony Charles Lynton Blair (dit Tony) a l'é n'òm polìtich dël Regn Unì.
A l'é nassu a Edimborgh ël 6 ëd magg dël 1953.
Dël 1994 a l'é stait nominà cap dël Partì Laburista (Labour Party).
A l'é stàit Prim Ministr dël Regn Unì dal 1997 al 2007.