As fà dël travaj ansima a 'n còrp cand na fòrsa a fa bogé ël còrp arlongh la diression ëd la fòrsa. L'antensità dël travaj a l'é definìa tanme ël prodot ëd l'antensità dla fòrsa e lë spostament ant la diression ëd la fòrsa, visadì

,

andoa e a son ij vetor ëd fòrsa e dë spostament.