Estension dël Califà d'Umar

Umar, nassù tra ël 581 e ël 583, mòrt ai 7 ëd novèmber dël 644, ëdcò conossù com Umar ël Grand o Omar ël Grand a l'é stàit un mussulman dël clan Banu Adi.

AS l'era un dissépol dël profeta Maomet e a l'é stàit lë scond Calif ëd l'Islam.