Ël vòlt a l'é n'unità dë mzura dël potensial elétrich, ëd la diferensa ëd potensial, ëd la fòrsa eletromotris. Sò sìmbol a l'é V. Ël nòm a l'é stàit sernù an onor ëd l'òm ëd siensa Alessandro Volta (1745-1827).

Ël vòlt a l'é n'unità derivà dël sistema antërnassional. Sò valor a l'é

.

L'abvòlt modìfica

Antra ij sot-mùltipl dël vòlt as deuvra l'abvòlt, dont ël sìmbol a l'é abV e ch'a val vòlt.