William Kingdon Clifford

William Kingdon Clifford

Matemàtich e filòsof.
William Kingdon Clifford a l'era nassù a Exeter ai 4 ëd magg dël 1845 e a l'é mòrt a Madèira ai 3 ëd mars dël 1879.

Euvre prinsipajModifiché

  • Philosophy of pure science (1873)
  • On the space theory of matter (1876)
  • The common sense of exact science (1885)