Wolfgang Köhler

Psicòlogh.
Wolfgang Köhler a l'era nà a Tallinn ai 21 ë gené dël 1887 e a l'é mòrt an un cit pais dël New Hampshire j'11 ëd giugn dël 1967.
A l'é stàit antra 'd coj ch'a l'han formolà la psicologìa dla forma.