Yoshihito

Yoshihito a l'era nassu a Tokyo ël 31 d'òst dël 1879 e a l'é mort a Hayama ël 25 dzèmber dël 1926.
Dël 1900 a l'ha marià l'imperatris Kujō Sadako.
A l'é stàit imperator dël Giapon (天皇 tennō) dal 1912 fin a soa mort e a l'é stàit ël pare ëd l'imperator Hirohito. Apres soa mort a l'ha avù ël nòm Taishō (大正天皇 Taishō tennō).