Partensa d'Abram

Abram a l'é un përsonagi dla Bibia e dël Coran e a l'é ël prim patriarch ëd l'ebraism, dël cristianésim e dl'islamism.

L'ùnica testimoniansa stòrica dla figura d'Abram a l'é ant ël lìber ëd la Génesi. Se a l'é esistù com përson-a stòrica, soa esistensa as piassa tra ël sécol ch'a fà XX e col ch'a fà XIX prima ëd Nosgnor.

La stòria a veul che a sia partì da Ur dij Caldèj, a sia rivà a Carran an Mesopotamia, e peui da lì an Canaan, la tèra di'Israel.

La tradission a veul che fij d'Abram a sio stàit Ismael e Isach.