Algoritm d'Euclid

Euclid

L'algoritm d'Euclid a serv për calcolé ël màssim divisor comun antra doi nùmer naturaj positiv.
S'algoritm a consist ant ël divide ël pì grand dij doi për ël pì cit, peui cost-sì për la resta otnùa ant la prima division, peui chila-sì për la neuva resta, e via fòrt, fin ch'as oten na resta ëd zero. Ël darié divisor a l'é ël nùmer sërcà.