Casal a l'é 'l nòm ëd tre comun piemontèis:

A l'é 'cò 'l nòm ëd

Ambelessì a-i son tute cole pàgine che a-j giuto a la gent a gavessla quand che a-i son vàire artìcoj che a fan arferiment a n'istess nòm.