Cesare Burali-Forti

Matemàtich. Nassù a Aress, an Toscan-a, ël 13 d'ost dël 1861 e mòrt a Turin ël 21 ëd gené dël 1931.
Dòp d'ess-se laureà dël 1884 an matemàtica a l'Università ëd Pisa, al prinsipi a va a mostré ant le scòle; peui, dal 1887 a soa mòrt a mostra geometrìa analìtica e projetiva a l'Académia militar ëd Turin. Dal 1894 al 1896 a l'é assistent ëd càlcol infinitesimal ëd Peano. A colàbora a le vàire edission dël Formolari.

Soe contribussion pì amportante a son ant ij camp dla teorìa dj'ansem, anté che 'n paradòss dël 1897 a pòrta sò nòm, dij fondament dl'anàlisi vetorial, dle trasformassion linear.

Euvre prinsipaj modìfica

  • Aritmetica razionale (1892);
  • Logica matematica (1894, ch'a l'ha avù vàire edission);
  • Lezioni di aritmetica pratica ad uso delle scuole secondarie inferiori (1897);
  • Aritmetica e norme per l'insegnamento nelle scuole elementari - Elementi di algebra (1898, con A. Ramorino);
  • Per l'unificazione delle notazioni vettoriali (1908);
  • Elementi di calcolo vettoriale (1909);
  • Omografie vettoriali (1909);
  • Analyse vectorielle générale (1912-1913);
  • Esercizi di matematica (1929, con T. Boggio);
  • Esercizi di algebra (surtì dël 1932, con T. Boggio).