Dialèt pavèis-vogherèis


Ël pavèis-vogherèis o mach pavèis (dialet paves-vugares an parlà locaj) a l'é na variant dël Lombard ossidental parlà ant la Provincia ëd Pavìa. Cost-sì a rapresenta un dialèt ëd transission antra ël milanèis, ël piemontèis e l' emilian, avend dle caraterìstiche ëd mincadun-a ëd coste parlà.

Lese ëdcò modìfica