Domenico Maria Novara

Astrònom, astròlogh e matemàtich.
Domenico Maria Novara a l'era nà a Fërara dël 1454 e a l'é mòrt a Bològna dël 1504.
Dal 1483 al 1504 a l'ha tnù l'ufissi ëd letor d'astronomìa a l'Università ëd Bològna.
A l'é stàit magìster ëd Copèrnich.