Edmund Halley

Astrònom. Nassù dël 1656, mòrt dël 1742.

Halley a l'avìa constatà che chèiche comëtte a passavo ëd fasson regolar davzin a la Tèra. A l'ha antivëddù che un-a ëd coste, che al di d'ancheuj a pòrta sò nòm, a sarìa torna passà dël 1758, lòn ch'a l'é peui ancapitaje.

A pòrto sò nòmModifiché