L'equassion dë stat a l'é na relassion ch'a lija ël volum, la pression media e la temperadura assolùa d'un dàit sistema macroscòpich.