Eudòss dë Cnido

(Ridiression da Eudòss ëd Cnido)
Figura:Eudoxus.jpg
Eudòss ëd Cnido

Matemàtich.
Eudòss a l'era nassù a Cnido, an Anatòlia, anviron dël 408 aGC e a l'é mòrt dël 355 aGC.

A l'era anlev ëd Platon e a l'ha dàit na dimostrassion rigorosa dël valor dël volum dël còno, già smonù da Demòcrit.
Vàire ëd soe dimostrassion as treuvo ant j'Element d'Euclid.

A pòrto sò nòmModifiché