Ël fatorial d'un nùmer natural n a l'é ël prodot dij nùmer da 1 a n:

.

As buta ëdcò

0!=1.

La notassion n! a l'é stàita anventà ant ël 1808 da Christian Kramp.