Gené a l'é 'l nòm:

  • dël prim mèis ëd l'ann (ël mèis ëd gené)

Ambelessì a-i son tute cole pàgine che a-j giuto a la gent a gavessla quand che a-i son vàire artìcoj che a fan arferiment a n'istess nòm.