Heinrich Hertz

Fìsich. Nassù dël 1857, mòrt dël 1894.

Dël 1886 a l'ha dëscoatà dle radiassion dont la longheur d'onda a l'é dl'órdin dël méter. Dël 1887 a l'ha dëscoatà l'efet fotoelétrich.
Guidà dai travaj ëd W. Thomson (1853) e da la teorìa che Maxwell a l'avìa dësvlupà vers ël 1873, dël 1888 a l'ha otnù e studià për prim dj'onde eletro-magnétiche d'àuta frequensa.

A pòrto sò nòmModifiché