Novèmber a l'é 'l mèis ëd l'ann ch'a fa ùndes, conforma al calendari gregorian. A conta 30 di.

Ant ël calendari roman, novèmber a l'era 'l noven mèis ëd l'ann, e l'é ciamà parèj pròpe për costa rason.

Ël 1m ëd novèmber a l'é la festa dij tuti ij sant.

Novèmber ant ij proverbi modìfica

  • A San Clement (23 ëd novèmber) l'invern a buta ij dent.
  • Novèmber a va an campagna e a dëspeuja la castagna.
  • Për tuti ij Sant (1m ëd novèmber), maniòt e guant.
Mèis ëd l'ann
Gené | Fërvé | Mars | Avril | Magg | Giugn | Luj | Ost | Stèmber | Otóber | Novèmber | Dzèmber