As ciama preuva ëd Bernoulli n'esperiment ch'a l'ha doi arzultà possìbij, con probabilità rispetive p e 1-p.

An d'àutre parole, la distribussion ëd Bernoulli a l'é na variàbil aleatòria X tal che P(X=1)=p e P(X=0)=1-p.