Ël rajant a l'é l'àngol pian che, ansima a na sirconferensa ëd raj qualsëssìa con sènter ant ël vértes ëd l'àngol e pogià an sël midem pian, a dsern n'arch ëd longheur ugual al raj dla sirconferensa.