Siaosi Tupou V

Siaosi Tupou V (dit ëdcò George Tupou V) a l'é nassu a Tongatapu ël 4 ëd magg dël 1948 e l'é mòrt dël 2012
A l'é stàit ël re ëd Tònga dal 2006 al 2012.

Ai 24 ëd fërvé 2012 a l'é stàit arseivù an udiensa da Benedet XVI[1][2].

  1. Benedet XVI a arsèiv an udiensa ël re ëd Tònga
  2. Benedet XVI a arsèiv ël re ëd Tònga