Ch'as consìdera n'ansem finì I ëd pont mincadun dotà ëd na massa, visadì d'un nùmer nen negativ, . As definiss sò barissènter tanme ël pont dont le coordinà a son la media peisà dle coordinà dij pont an I, visadì

.