Ël cosen ëd n'àngol a l'é ël sen dël complementar ëd s'àngol.

La fonsion cosen, denotà cos, as peul definisse për mojen dla serie

,

ch'a l'é sò dësvlup. Gràfich ëd sen e cosen

Derivà modìfica

La derivà dla fonsion cosx a l'é la fonsion -sinx.