Wikipedia:Astësan:Dialèt bërgamasch

Artìcol prinsipal an lenga piemontèisa
Version an parlà locaj: Astësan Bielèis Canavzan Langhèt Lissandrin Monfrin Noarèis Valsesian Valsusin
Për amprende a dovré 'l sistema dle parlà locaj ch'a varda sì
Sta pàgina-sì a l'ha andrinta dël test scrit an astësan (tut ò pura mach an part).
Për la coression ortogràfica as fa arferiment ai test për la coression ortogràfica an astësan.
A peul trové dj'àutre pàgine an astësan ambelessì
Ròbe parej - S'a l'é dapress ch'a sërca dj'àutre ròbe con ës nòm-sì ma n'àutr sust, ch'a preuva a vardé 'cò Bergamasch (omònim).

Ël bërgamasch a l'è un dialèt dla Lenga lombarda parlà an Bérghem e provincia. Ansem' al bressan e al cremàsch a fa part dij dialèt orientaj dël Lombard. Bele ch'a sia simil ai dialèt ossidentaj coma 'l milanèis, ël tisinèis e ël brianseul, coj che jë parlo coj dialèt lì jë capisso pa tut col ch'a dise chi ch'a parla bërgamasch. A l'è considerà un dij dialèt pù incomprensibil dla lenga lombarda, e anche un dij pù conossù (dòp ël milanèis).